Zul'jin

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Dystansowy Zabójca
Zdolności bohaterskie
Taz'dingo! Zul'jin zyskuje Nieśmiertelność na najbliższe 4 sek., a poziom jego zdrowia nie może spaść poniżej 1 pkt. Taz'dingo!
Gilotyna Zul'jin wyrzuca w powietrze potężny topór, który upada we wskazanym miejscu i zadaje 330 pkt. obrażeń oraz dodatkowe obrażenia za jego brakujące zdrowie.
Zdolności podstawowe
Zabójczy Rzut Rzuca przed siebie topór i zadaje 2 pierwszym trafionym przeciwnikom 125 pkt. obrażeń oraz naznacza ich na 6 sek. Kolejne ataki podstawowe Zul'jina (3) wymierzone w te cele zadadzą im dodatkowo 50% obrażeń.
Podwójne Rozpłatanie Zul'jin rzuca 2 toporami po szerokim łuku i zadaje 112 pkt. obrażeń, a także spowalnia trafionych przeciwników o 15% za każdy topór na 2 sek.
Regeneracja Gdy podtrzymuje Regenerację, Zul'jin odzyskuje 30% maksymalnego zdrowia w ciągu 4 sek. Poruszenie się lub otrzymanie obrażeń w trakcie podtrzymywania Regeneracji przerywa leczenie.
Cecha
Berserker Aktywuj, aby zwiększyć obrażenia ataków podstawowych Zul'jina o 25%, ale zużywać 2% maksymalnego zdrowia za każdy atak. Działanie pasywne: Zul'jin atakuje o 1% szybciej za każde 1% brakującego maksymalnego zdrowia. Chceta Toporem? Zadanie: Co 5 atak podstawowy wymierzony w bohatera na stałe zwiększa obrażenia ataku podstawowego Zul'jina o 1 pkt. Nagroda: Po zaatakowaniu bohaterów 75 razy, zasięg ataków podstawowych Zul'jina wzrasta o 1.1. Nagroda: Po zaatakowaniu bohaterów 150 razy, Podwójne Rozpłatanie zaczyna wykonywać dwa okrążenia.
Cecha
Berserker
Aktywuj, aby zwiększyć obrażenia ataków podstawowych Zul'jina o 25%, ale zużywać 2% maksymalnego zdrowia za każdy atak. Działanie pasywne: Zul'jin atakuje o 1% szybciej za każde 1% brakującego maksymalnego zdrowia. Chceta Toporem? Zadanie: Co 5 atak podstawowy wymierzony w bohatera na stałe zwiększa obrażenia ataku podstawowego Zul'jina o 1 pkt. Nagroda: Po zaatakowaniu bohaterów 75 razy, zasięg ataków podstawowych Zul'jina wzrasta o 1.1. Nagroda: Po zaatakowaniu bohaterów 150 razy, Podwójne Rozpłatanie zaczyna wykonywać dwa okrążenia.
Zdolności podstawowe
Zabójczy Rzut
Rzuca przed siebie topór i zadaje 2 pierwszym trafionym przeciwnikom 125 pkt. obrażeń oraz naznacza ich na 6 sek. Kolejne ataki podstawowe Zul'jina (3) wymierzone w te cele zadadzą im dodatkowo 50% obrażeń.
Podwójne Rozpłatanie
Zul'jin rzuca 2 toporami po szerokim łuku i zadaje 112 pkt. obrażeń, a także spowalnia trafionych przeciwników o 15% za każdy topór na 2 sek.
Regeneracja
Gdy podtrzymuje Regenerację, Zul'jin odzyskuje 30% maksymalnego zdrowia w ciągu 4 sek. Poruszenie się lub otrzymanie obrażeń w trakcie podtrzymywania Regeneracji przerywa leczenie.
Zdolności bohaterskie
Taz'dingo!
Zul'jin zyskuje Nieśmiertelność na najbliższe 4 sek., a poziom jego zdrowia nie może spaść poniżej 1 pkt. Taz'dingo!
Gilotyna
Zul'jin wyrzuca w powietrze potężny topór, który upada we wskazanym miejscu i zadaje 330 pkt. obrażeń oraz dodatkowe obrażenia za jego brakujące zdrowie.