Zeratul

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Potęga Nerazimów Aktywuj, aby powielić użytą ostatnio przez Zeratula zdolność podstawową (bez premii od talentów) i zadać 50% jej obrażeń. Działanie pasywne: Po użyciu dowolnej zdolności kolejny atak podstawowy Zeratula wykonany w ciągu 6 sek. zada obrażenia zwiększone o 30%.
Więzienie Otchłani Zeratul zatrzymuje w czasie wszystkich sojuszników i przeciwników znajdujących się na wskazanym obszarze na 5 sek. Zdolność nie działa na Zeratula.
Zdolności podstawowe
Rozpłatanie Zadaje pobliskim wrogom 200 pkt. obrażeń.
Kolec Spowolnienia Zeratul ciska Kolec Spowolnienia, który wbija się w pierwszego trafionego wroga i po upływie 1 sek. zadaje 240 pkt. obrażeń oraz spowalnia wroga o 40% na 3 sek.
Mignięcie Teleportuje Zeratula w wybrane miejsce. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Żarłacny Miecz Aktywuj, aby Zeratul teleportował się do ostatniego celu niebędącego budowlą zaatakowanego atakiem podstawowym w ciągu 3 sek. Cel zostaje ujawniony podczas tych 3 sek.
Cecha
Stałe Maskowanie Gdy Zeratul nie uczestniczy w walce przez 3 sek., zyskuje ukrycie. Otrzymanie obrażeń, wykonanie ataku, użycie zdolności lub rozpoczęcie jej przygotowywania kończy działanie ukrycia. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność.
Cecha
Stałe Maskowanie
Gdy Zeratul nie uczestniczy w walce przez 3 sek., zyskuje ukrycie. Otrzymanie obrażeń, wykonanie ataku, użycie zdolności lub rozpoczęcie jej przygotowywania kończy działanie ukrycia. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność.
Zdolności podstawowe
Rozpłatanie
Zadaje pobliskim wrogom 200 pkt. obrażeń.
Kolec Spowolnienia
Zeratul ciska Kolec Spowolnienia, który wbija się w pierwszego trafionego wroga i po upływie 1 sek. zadaje 240 pkt. obrażeń oraz spowalnia wroga o 40% na 3 sek.
Mignięcie
Teleportuje Zeratula w wybrane miejsce. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Żarłacny Miecz
Aktywuj, aby Zeratul teleportował się do ostatniego celu niebędącego budowlą zaatakowanego atakiem podstawowym w ciągu 3 sek. Cel zostaje ujawniony podczas tych 3 sek.
Zdolności bohaterskie
Potęga Nerazimów
Aktywuj, aby powielić użytą ostatnio przez Zeratula zdolność podstawową (bez premii od talentów) i zadać 50% jej obrażeń. Działanie pasywne: Po użyciu dowolnej zdolności kolejny atak podstawowy Zeratula wykonany w ciągu 6 sek. zada obrażenia zwiększone o 30%.
Więzienie Otchłani
Zeratul zatrzymuje w czasie wszystkich sojuszników i przeciwników znajdujących się na wskazanym obszarze na 5 sek. Zdolność nie działa na Zeratula.