Obrończyni RosjiObrończyni Rosji

Zaria

Obrończyni Rosji
Aleksandra Zarianowa to jedna z najsilniejszych kobiet na świecie. Była świetnie zapowiadającą się lekkoatletką, jednak reaktywacja syberyjskiego omnium zmieniła całe jej życie. Dziś z dumą używa swej siły, walcząc o bezpieczeństwo bliskich w szeregach Rosyjskich Sił Obronnych.

Zdolności podstawowe

Granat Cząsteczkowy

Wystrzeliwuje granat cząsteczkowy, który zadaje 75 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na danym obszarze. Zadaje budowlom obrażenia zmniejszone o 50%. Maksymalna liczba ładunków: 4.

Bariera Osobista

Zaria zyskuje na 3 sek. osłonę, która pochłania 560 pkt. obrażeń.

Osłona Sojusznika

Na 3 sek. zapewnia bohaterowi sojuszniczemu osłonę, która pochłania 420 pkt. obrażeń.

Zdolności bohaterskie

Uderzenie Grawitonowe

Zaria wystrzeliwuje bombę grawitacyjną, która wybucha po upływie 1 sek. i przyciąga wrogich bohaterów w kierunku źródła eksplozji przez 2,5 sek.

Strefa Wykluczenia

Zaria wystrzeliwuje bombę grawitacyjną, która zadaje 124 pkt. obrażeń i tworzy strefę wykluczenia na 3.5 sek. Wrogowie objęci działaniem strefy zostają odrzuceni w tył, a ich szybkość ruchu zostaje zmniejszona o 50% na 1 sek.