Zaria

Darmowa rotacja: Sep 10, 2019 – Sep 17, 2019

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Pomocnik
Zdolności bohaterskie
Uderzenie Grawitonowe Zaria wystrzeliwuje bombę grawitacyjną, która wybucha po upływie 1 sek. i przyciąga wrogich bohaterów w kierunku źródła eksplozji przez 2,5 sek.
Strefa Wykluczenia Zaria wystrzeliwuje bombę grawitacyjną, która zadaje 124 pkt. obrażeń i tworzy strefę wykluczenia na 3.5 sek. Wrogowie objęci działaniem strefy zostają odrzuceni w tył, a ich szybkość ruchu zostaje zmniejszona o 50% na 1 sek.
Zdolności podstawowe
Granat Cząsteczkowy Wystrzeliwuje granat cząsteczkowy, który zadaje 75 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na danym obszarze. Zadaje budowlom obrażenia zmniejszone o 50%. Maksymalna liczba ładunków: 4.
Bariera Osobista Zaria zyskuje na 3 sek. osłonę, która pochłania 560 pkt. obrażeń.
Osłona Sojusznika Na 3 sek. zapewnia bohaterowi sojuszniczemu osłonę, która pochłania 420 pkt. obrażeń.
Cecha
Energia Zaria zyskuje 1 pkt. energii za każde 9 pkt. obrażeń, które pochłonęła Bariera Osobista albo Osłona Sojusznika. Każdy punkt energii zwiększa twoje obrażenia o 2%. Po upływie 0.5 sek. energia zaczyna zanikać w tempie 3 pkt. na sekundę.
Cecha
Energia
Zaria zyskuje 1 pkt. energii za każde 9 pkt. obrażeń, które pochłonęła Bariera Osobista albo Osłona Sojusznika. Każdy punkt energii zwiększa twoje obrażenia o 2%. Po upływie 0.5 sek. energia zaczyna zanikać w tempie 3 pkt. na sekundę.
Zdolności podstawowe
Granat Cząsteczkowy
Wystrzeliwuje granat cząsteczkowy, który zadaje 75 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na danym obszarze. Zadaje budowlom obrażenia zmniejszone o 50%. Maksymalna liczba ładunków: 4.
Bariera Osobista
Zaria zyskuje na 3 sek. osłonę, która pochłania 560 pkt. obrażeń.
Osłona Sojusznika
Na 3 sek. zapewnia bohaterowi sojuszniczemu osłonę, która pochłania 420 pkt. obrażeń.
Zdolności bohaterskie
Uderzenie Grawitonowe
Zaria wystrzeliwuje bombę grawitacyjną, która wybucha po upływie 1 sek. i przyciąga wrogich bohaterów w kierunku źródła eksplozji przez 2,5 sek.
Strefa Wykluczenia
Zaria wystrzeliwuje bombę grawitacyjną, która zadaje 124 pkt. obrażeń i tworzy strefę wykluczenia na 3.5 sek. Wrogowie objęci działaniem strefy zostają odrzuceni w tył, a ich szybkość ruchu zostaje zmniejszona o 50% na 1 sek.