Valeera

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 30 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 30%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Opończa Cienia Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Zdolności podstawowe
Podstępne Uderzenie Valeera pędzi do przodu i po drodze zadaje wszystkim wrogom 110 pkt. obrażeń. Trafienie bohatera Podstępnym Uderzeniem natychmiast zatrzymuje pęd i skraca czas odnowienia do 1 sek. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Ukrycie: Zasadzka Zadaje wrogowi dotkliwe obrażenia i zmniejsza ich pancerz.
Nawałnica Ostrzy Zadaje 130 pkt. obrażeń na obszarze wokół Valeery. Zapewnia 1 pkt. kombinacji za każdego trafionego wrogiego bohatera. Ukrycie: Cios Poniżej Pasa Valeera ogłusza, oślepia i rani przeciwnika.
Wypatroszenie Valeera patroszy przeciwnika i zadaje mu obrażenia za każdy posiadany punkt kombinacji. 1 pkt.: 85 pkt. obrażeń. 2 pkt.: 170 pkt. obrażeń. 3 pkt.: 255 pkt. obrażeń. Ukrycie: Garota Wycisza wroga i zadaje mu obrażenia z upływem czasu.
Cecha
Zniknięcie Valeera znika wrogom z oczu i zyskuje ukrycie oraz premię 20% do szybkości ruchu, a także otrzymuje dostęp do nowych zdolności. Valeera jest przez pierwszą sekundę nieujawnialna i może przenikać przez jednostki. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Po tym, jak Valeera pozostaje w ukryciu przez co najmniej 3 sek., zasięg Zasadzki, Ciosu Poniżej Pasa oraz Garoty wzrasta o 100%, a użycie tych zdolności sprawia, że Valeera teleportuje się do celu.
Cecha
Zniknięcie
Valeera znika wrogom z oczu i zyskuje ukrycie oraz premię 20% do szybkości ruchu, a także otrzymuje dostęp do nowych zdolności. Valeera jest przez pierwszą sekundę nieujawnialna i może przenikać przez jednostki. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Po tym, jak Valeera pozostaje w ukryciu przez co najmniej 3 sek., zasięg Zasadzki, Ciosu Poniżej Pasa oraz Garoty wzrasta o 100%, a użycie tych zdolności sprawia, że Valeera teleportuje się do celu.
Zdolności podstawowe
Podstępne Uderzenie
Valeera pędzi do przodu i po drodze zadaje wszystkim wrogom 110 pkt. obrażeń. Trafienie bohatera Podstępnym Uderzeniem natychmiast zatrzymuje pęd i skraca czas odnowienia do 1 sek. Zapewnia 1 pkt. kombinacji. Ukrycie: Zasadzka Zadaje wrogowi dotkliwe obrażenia i zmniejsza ich pancerz.
Nawałnica Ostrzy
Zadaje 130 pkt. obrażeń na obszarze wokół Valeery. Zapewnia 1 pkt. kombinacji za każdego trafionego wrogiego bohatera. Ukrycie: Cios Poniżej Pasa Valeera ogłusza, oślepia i rani przeciwnika.
Wypatroszenie
Valeera patroszy przeciwnika i zadaje mu obrażenia za każdy posiadany punkt kombinacji. 1 pkt.: 85 pkt. obrażeń. 2 pkt.: 170 pkt. obrażeń. 3 pkt.: 255 pkt. obrażeń. Ukrycie: Garota Wycisza wroga i zadaje mu obrażenia z upływem czasu.
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna
Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 30 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 30%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Opończa Cienia
Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 30 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 30%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Opończa Cienia Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Zdolności podstawowe
Zasadzka Valeera zasadza się na przeciwnika i zadaje mu 130 pkt. obrażeń oraz zmniejsza jego pancerz o 10 pkt. na 5 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza ukryciem: Podstępne Uderzenie Valeera pędzi do przodu i zadaje obrażenia przeciwnikom.
Cios Poniżej Pasa Valeera zadaje przeciwnikowi 30 pkt. obrażeń, ogłusza go na 0.75 sek. i po zakończeniu działania efektu ogłuszenia oślepia go na 2 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza ukryciem: Nawałnica Ostrzy Valeera zadaje obrażenia na obszarze wokół siebie.
Garota Valeera zadaje przeciwnikowi 20 pkt. obrażeń oraz dodatkowo 140 pkt. obrażeń w ciągu 7 sek., a także wycisza go na 2.5 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza ukryciem: Wypatroszenie Valeera zadaje cios kończący dotkliwie raniący cel.
Cecha
Zniknięcie Valeera znika wrogom z oczu i zyskuje ukrycie oraz premię 20% do szybkości ruchu, a także otrzymuje dostęp do nowych zdolności. Valeera jest przez pierwszą sekundę nieujawnialna i może przenikać przez jednostki. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Po tym, jak Valeera pozostaje w ukryciu przez co najmniej 3 sek., zasięg Zasadzki, Ciosu Poniżej Pasa oraz Garoty wzrasta o 100%, a użycie tych zdolności sprawia, że Valeera teleportuje się do celu.
Cecha
Zniknięcie
Valeera znika wrogom z oczu i zyskuje ukrycie oraz premię 20% do szybkości ruchu, a także otrzymuje dostęp do nowych zdolności. Valeera jest przez pierwszą sekundę nieujawnialna i może przenikać przez jednostki. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Po tym, jak Valeera pozostaje w ukryciu przez co najmniej 3 sek., zasięg Zasadzki, Ciosu Poniżej Pasa oraz Garoty wzrasta o 100%, a użycie tych zdolności sprawia, że Valeera teleportuje się do celu.
Zdolności podstawowe
Zasadzka
Valeera zasadza się na przeciwnika i zadaje mu 130 pkt. obrażeń oraz zmniejsza jego pancerz o 10 pkt. na 5 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza ukryciem: Podstępne Uderzenie Valeera pędzi do przodu i zadaje obrażenia przeciwnikom.
Cios Poniżej Pasa
Valeera zadaje przeciwnikowi 30 pkt. obrażeń, ogłusza go na 0.75 sek. i po zakończeniu działania efektu ogłuszenia oślepia go na 2 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza ukryciem: Nawałnica Ostrzy Valeera zadaje obrażenia na obszarze wokół siebie.
Garota
Valeera zadaje przeciwnikowi 20 pkt. obrażeń oraz dodatkowo 140 pkt. obrażeń w ciągu 7 sek., a także wycisza go na 2.5 sek. Valeera otrzymuje 1 pkt. kombinacji. Poza ukryciem: Wypatroszenie Valeera zadaje cios kończący dotkliwie raniący cel.
Zdolności bohaterskie
Bomba Dymna
Tworzy obłok dymu. Na jego obszarze Valeera jest Nieujawnialna, może przenikać przez jednostki i zyskuje 30 pkt. pancerza, który zmniejsza otrzymywane przez nią obrażenia o 30%. Valeera może nadal używać zdolności i atakować, nie ujawniając się przeciwnikom. Czas działania: 5 sek. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Opończa Cienia
Valeera otula się Opończą Cienia, która natychmiast usuwa wszystkie działające na nią efekty otrzymywania obrażeń z upływem czasu. Valeera zyskuje nieustępliwość na 1.5 sek. i zyskuje 75 pkt. pancerza magicznego, który zmniejsza otrzymywane obrażenia od zdolności o 75%. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.