Wódz HordyWódz Hordy

Thrall

Wódz Hordy
W dzieciństwie Thrall był niewolnikiem okrutnego Adelasa Czarnomora. Po wyrwaniu się z niewoli i oswobodzeniu orków, Thrall poprowadził ich ku nowej ojczyźnie i starał się odtworzyć ich dawne tradycje. Obecnie jest wodzem Hordy – i będzie nim już zawsze.

Zdolności podstawowe

Łańcuch Błyskawic

Thrall razi przeciwnika błyskawicami, które zadają 162 pkt. obrażeń. Błyskawice przeskakują następnie 3 razy do pobliskich wrogów i zadają każdemu z nich przy trafieniu 81 pkt. obrażeń.

Dziki Duch

Wysyła Dzikiego Ducha, który zadaje 153 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na swojej drodze i unieruchamia trafionych wrogich bohaterów na 1 sek. Każdy trafiony bohater przedłuża odległość, którą może przemierzyć Dziki Duch, o 25%.

Furia Wichru

Zwiększa szybkość ruchu Thralla o 30% na 4 sek. Zwiększa szybkość jego kolejnych 3 ataków podstawowych o 100% i sprawia, że generują one poziomy kumulacji Wytrzymałości Mroźnych Wilków.

Zdolności bohaterskie

Rozdarcie

Po upływie 0.5 sek. tworzy długą wyrwę w ziemi, która zadaje 290 pkt. obrażeń oraz odrzuca przeciwników na bok i ogłusza ich na 1 sek.

Trzęsienie Ziemi

Po upływie 0.5 sek. Thrall przyzywa potężne Trzęsienie Ziemi, które rozchodzi się falowo po otoczeniu co 4 sek. Każda fala działa przez 2 sek., spowalnia wszystkich przeciwników na danym obszarze o 50% i zadaje wrogim bohaterom 50 pkt. obrażeń. Liczba fal: 3.