Tassadar

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Pomocnik
Zdolności bohaterskie
Archont Tassadar przemienia się w Archonta i zyskuje Tarczę Plazmową. Jego ataki podstawowe zadają 158 pkt. obrażeń, spowalniają cel o 30% na 1 sek. oraz dodatkowo zadają 79 pkt. obrażeń obszarowych wrogom znajdującym się w zasięgu 2.5. Czas działania: 10 sek. Działanie pasywne: Przemiana w Archonta odświeża czas odnowienia Przesunięcia Międzywymiarowego.
Pole Siłowe Tassadar tworzy pole siłowe, przez które nie mogą przechodzić żadne jednostki. Czas działania: 2 sek. Działanie pasywne: Zwiększa skuteczność efektu spowolnienia zapewnianego przez Promień Zniekształcenia do 30%.
Zdolności podstawowe
Tarcza Plazmowa Tassadar tworzy wokół bohatera sojuszniczego, stronnika lub budowli osłonę, która pochłania 455 pkt. obrażeń w ciągu 4 sek. Jeśli cel jest bohaterem, odzyskuje podczas działania osłony równowartość 40% obrażeń zadanych atakami podstawowymi w postaci zdrowia.
Burza Psioniczna Tassadar zadaje 82 pkt. obrażeń na sekundę przeciwnikom znajdującym się we wskazanym obszarze przez 3 sek. Obrażenia wzrastają o 12% za każdy kolejny przypadek zadania obrażeń, maksymalnie do 60%.
Przesunięcie Międzywymiarowe Tassadar zyskuje niewrażliwość i nieujawnialność na 2 sek. Podczas Przesunięcia Międzywymiarowego jego szybkość ruchu wzrasta o 25%.
Cecha
Wyrocznia Aktywuj, aby znacznie zwiększyć pole widzenia Tassadara, umożliwić mu widzenie przez przeszkody i wykrywanie Ukrytych jednostek. Czas działania: 5 sek. Promień Zniekształcenia: Atak podstawowy Tassadara to promień, który spowalnia wrogie jednostki o 20%.
Cecha
Wyrocznia
Aktywuj, aby znacznie zwiększyć pole widzenia Tassadara, umożliwić mu widzenie przez przeszkody i wykrywanie Ukrytych jednostek. Czas działania: 5 sek. Promień Zniekształcenia: Atak podstawowy Tassadara to promień, który spowalnia wrogie jednostki o 20%.
Zdolności podstawowe
Tarcza Plazmowa
Tassadar tworzy wokół bohatera sojuszniczego, stronnika lub budowli osłonę, która pochłania 455 pkt. obrażeń w ciągu 4 sek. Jeśli cel jest bohaterem, odzyskuje podczas działania osłony równowartość 40% obrażeń zadanych atakami podstawowymi w postaci zdrowia.
Burza Psioniczna
Tassadar zadaje 82 pkt. obrażeń na sekundę przeciwnikom znajdującym się we wskazanym obszarze przez 3 sek. Obrażenia wzrastają o 12% za każdy kolejny przypadek zadania obrażeń, maksymalnie do 60%.
Przesunięcie Międzywymiarowe
Tassadar zyskuje niewrażliwość i nieujawnialność na 2 sek. Podczas Przesunięcia Międzywymiarowego jego szybkość ruchu wzrasta o 25%.
Zdolności bohaterskie
Archont
Tassadar przemienia się w Archonta i zyskuje Tarczę Plazmową. Jego ataki podstawowe zadają 158 pkt. obrażeń, spowalniają cel o 30% na 1 sek. oraz dodatkowo zadają 79 pkt. obrażeń obszarowych wrogom znajdującym się w zasięgu 2.5. Czas działania: 10 sek. Działanie pasywne: Przemiana w Archonta odświeża czas odnowienia Przesunięcia Międzywymiarowego.
Pole Siłowe
Tassadar tworzy pole siłowe, przez które nie mogą przechodzić żadne jednostki. Czas działania: 2 sek. Działanie pasywne: Zwiększa skuteczność efektu spowolnienia zapewnianego przez Promień Zniekształcenia do 30%.