Zainfekowany AdmirałZainfekowany Admirał

Stiukow

Zainfekowany Admirał
Aleksiej Stiukow miał trudne życie i jeszcze trudniejszą śmierć. Został zdradzony, wystrzelony w kosmos, wskrzeszony i zainfekowany, a następnie niemal wyleczony. Wreszcie eksperymentowano na nim i jego infekcja wróciła. Teraz rozsiewa ją w Nexusie.
Obrażenia
Funkcjonalność
Przetrwanie
Złożoność

Uzdrowiciel

Zdolności podstawowe

Leczący Patogen

Infekuje bohatera sojuszniczego Leczącym Patogenem, który przywraca 222 pkt. zdrowia w ciągu 4.5 sek. Leczące Patogeny mogą przenosić się na pobliskich bohaterów sojuszniczych co 0.75 sek. Pojedynczy Leczący Patogen może się przenieść na każdego z bohaterów sojuszniczych tylko 1 raz.

Skażony Ropień

Miota ropniem, który trafia wszystkich wrogich bohaterów na swojej drodze i zadaje 20 pkt. obrażeń oraz spowalnia ich o 5% (wzrasta do 50% w ciągu 3 sek.). Kiedy czas działania Skażonego Ropnia się kończy lub jego działanie zostanie przerwane, zadaje on dodatkowe 88 pkt. obrażeń.

Czyhająca Ręka

Stiukow podtrzymuje zdolność na wskazanym obszarze, na którym wycisza przeciwników niebędących budowlami i zadaje im 136 pkt. obrażeń na sekundę. Zadaje o 50% mniej obrażeń jednostkom niebohaterskim. Zdolność nie zużywa many podczas podtrzymywania i działa do czasu, aż zostanie anulowana lub przerwana.

Zdolności bohaterskie

Okrutna Chłosta

Wykonuje 3 zamaszyste uderzenia przed Stiukowem w ciągu 1.75 sek., zadaje 48 pkt. obrażeń trafionym wrogom i odrzuca ich. Każde uderzenie ma większy rozmach od poprzedniego.

Potężne Pchnięcie

Rozciąga rękę Stiukowa. Jeśli trafi ona wrogiego bohatera, zostaje natychmiast popchnięty i zatrzyma się dopiero po zderzeniu z przeszkodą terenową. Wrogi bohater otrzyma wtedy 190 pkt. obrażeń i zostanie ogłuszony na 0.5 sek. Stiukow otrzymuje 50 pkt. pancerza, kiedy spycha wrogów.