Stiukow

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Uzdrowiciel
Zdolności bohaterskie
Okrutna Chłosta Wykonuje 3 zamaszyste uderzenia przed Stiukowem w ciągu 1.75 sek., zadaje 48 pkt. obrażeń trafionym wrogom i odrzuca ich. Każde uderzenie ma większy rozmach od poprzedniego.
Potężne Pchnięcie Rozciąga rękę Stiukowa. Jeśli trafi ona wrogiego bohatera, zostaje natychmiast popchnięty i zatrzyma się dopiero po zderzeniu z przeszkodą terenową. Wrogi bohater otrzyma wtedy 190 pkt. obrażeń i zostanie ogłuszony na 0.5 sek. Stiukow otrzymuje 50 pkt. pancerza, kiedy spycha wrogów.
Zdolności podstawowe
Leczący Patogen Infekuje bohatera sojuszniczego Leczącym Patogenem, który przywraca 222 pkt. zdrowia w ciągu 4.5 sek. Leczące Patogeny mogą przenosić się na pobliskich bohaterów sojuszniczych co 0.75 sek. Pojedynczy Leczący Patogen może się przenieść na każdego z bohaterów sojuszniczych tylko 1 raz.
Skażony Ropień Miota ropniem, który trafia wszystkich wrogich bohaterów na swojej drodze i zadaje 20 pkt. obrażeń oraz spowalnia ich o 5% (wzrasta do 50% w ciągu 3 sek.). Kiedy czas działania Skażonego Ropnia się kończy lub jego działanie zostanie przerwane, zadaje on dodatkowe 80 pkt. obrażeń.
Czyhająca Ręka Stiukow podtrzymuje zdolność na wskazanym obszarze, na którym wycisza przeciwników niebędących budowlami i zadaje im 136 pkt. obrażeń na sekundę. Zadaje o 50% mniej obrażeń jednostkom niebohaterskim. Zdolność nie zużywa many podczas podtrzymywania i działa do czasu, aż zostanie anulowana lub przerwana.
Cecha
Bio-wyłącznik Aktywuj, aby detonować wszystkie wirusy Stiukowa. Każdy Leczący Patogen przywraca celowi 450 pkt. zdrowia, a każdy Skażony Ropień zadaje 100 pkt. obrażeń i spowalnia cel o 70% na 2 sek. Zdolności można używać podczas podtrzymywania Czyhającej Ręki.
Cecha
Bio-wyłącznik
Aktywuj, aby detonować wszystkie wirusy Stiukowa. Każdy Leczący Patogen przywraca celowi 450 pkt. zdrowia, a każdy Skażony Ropień zadaje 100 pkt. obrażeń i spowalnia cel o 70% na 2 sek. Zdolności można używać podczas podtrzymywania Czyhającej Ręki.
Zdolności podstawowe
Leczący Patogen
Infekuje bohatera sojuszniczego Leczącym Patogenem, który przywraca 222 pkt. zdrowia w ciągu 4.5 sek. Leczące Patogeny mogą przenosić się na pobliskich bohaterów sojuszniczych co 0.75 sek. Pojedynczy Leczący Patogen może się przenieść na każdego z bohaterów sojuszniczych tylko 1 raz.
Skażony Ropień
Miota ropniem, który trafia wszystkich wrogich bohaterów na swojej drodze i zadaje 20 pkt. obrażeń oraz spowalnia ich o 5% (wzrasta do 50% w ciągu 3 sek.). Kiedy czas działania Skażonego Ropnia się kończy lub jego działanie zostanie przerwane, zadaje on dodatkowe 80 pkt. obrażeń.
Czyhająca Ręka
Stiukow podtrzymuje zdolność na wskazanym obszarze, na którym wycisza przeciwników niebędących budowlami i zadaje im 136 pkt. obrażeń na sekundę. Zadaje o 50% mniej obrażeń jednostkom niebohaterskim. Zdolność nie zużywa many podczas podtrzymywania i działa do czasu, aż zostanie anulowana lub przerwana.
Zdolności bohaterskie
Okrutna Chłosta
Wykonuje 3 zamaszyste uderzenia przed Stiukowem w ciągu 1.75 sek., zadaje 48 pkt. obrażeń trafionym wrogom i odrzuca ich. Każde uderzenie ma większy rozmach od poprzedniego.
Potężne Pchnięcie
Rozciąga rękę Stiukowa. Jeśli trafi ona wrogiego bohatera, zostaje natychmiast popchnięty i zatrzyma się dopiero po zderzeniu z przeszkodą terenową. Wrogi bohater otrzyma wtedy 190 pkt. obrażeń i zostanie ogłuszony na 0.5 sek. Stiukow otrzymuje 50 pkt. pancerza, kiedy spycha wrogów.