Samuro

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Nawałnica Ostrzy Tworzy wokół Samuro na 4 sek. śmiercionośną Nawałnicę Ostrzy, która czyni go nieustępliwym i zadaje pobliskim przeciwnikom 235 pkt. obrażeń na sekundę.
Mistrz Iluzji Lustrzane Odbicia można kontrolować pojedynczo bądź grupowo, a zadawane przez nie obrażenia wzrastają o 100%. Działanie pasywne: Czas odnowienia Projekcji Odbić zostaje skrócony do 10 sek.
Zdolności podstawowe
Lustrzane Odbicie Samuro teleportuje się na niewielką odległość w kierunku kursora myszy i tworzy 2 Lustrzane Odbicia na 18 sek. Odbicia dysponują 100% obecnego zdrowia Samuro i wykonują ataki podstawowe, zadając 9 pkt. obrażeń. Kiedy Lustrzane Odbicie otrzymuje obrażenia, zadaje sobie taką samą ich wartość, co sprawia, że otrzymuje podwójne obrażenia. W danym momencie mogą być aktywne 2 odbicia. Wezwanie Lustrzanych Odbić usuwa większość efektów negatywnych działających na Samuro.
Krytyczne Uderzenie Kolejny atak podstawowy Samuro wykonany w ciągu 8 sek. będzie Krytycznym Uderzeniem, które zada obrażenia zwiększone o 50%. Efekt ten ma również zastosowanie do Lustrzanych Odbić i nie przerywa Lekkości Wiatru. Działanie pasywne: Samuro i jego odbicia wykonują Krytyczne Uderzenie co 4 atak podstawowy.
Lekkość Wiatru Samuro otrzymuje ukrycie na maksymalnie 10 sek. lub do momentu wykonania ataku, użycia zdolności lub otrzymania obrażeń. W czasie trwania ukrycia Samuro może przenikać przez jednostki, a jego szybkość ruchu wzrasta o 25%. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Samuro staje się nieujawnialny na 1 sekundę działania Lekkości Wiatru.
Cecha
Projekcja Odbić Aktywuj, aby Samuro zamienił się miejscami z wybranym Lustrzanym Odbiciem. Usuwa to większość negatywnych efektów działających na niego oraz dane Lustrzane Odbicie. Nacierające Cięcia Ataki podstawowe wymierzone we wrogich bohaterów zwiększają szybkość ruchu Samuro o 25% na 2 sek.
Cecha
Projekcja Odbić
Aktywuj, aby Samuro zamienił się miejscami z wybranym Lustrzanym Odbiciem. Usuwa to większość negatywnych efektów działających na niego oraz dane Lustrzane Odbicie. Nacierające Cięcia Ataki podstawowe wymierzone we wrogich bohaterów zwiększają szybkość ruchu Samuro o 25% na 2 sek.
Zdolności podstawowe
Lustrzane Odbicie
Samuro teleportuje się na niewielką odległość w kierunku kursora myszy i tworzy 2 Lustrzane Odbicia na 18 sek. Odbicia dysponują 100% obecnego zdrowia Samuro i wykonują ataki podstawowe, zadając 9 pkt. obrażeń. Kiedy Lustrzane Odbicie otrzymuje obrażenia, zadaje sobie taką samą ich wartość, co sprawia, że otrzymuje podwójne obrażenia. W danym momencie mogą być aktywne 2 odbicia. Wezwanie Lustrzanych Odbić usuwa większość efektów negatywnych działających na Samuro.
Krytyczne Uderzenie
Kolejny atak podstawowy Samuro wykonany w ciągu 8 sek. będzie Krytycznym Uderzeniem, które zada obrażenia zwiększone o 50%. Efekt ten ma również zastosowanie do Lustrzanych Odbić i nie przerywa Lekkości Wiatru. Działanie pasywne: Samuro i jego odbicia wykonują Krytyczne Uderzenie co 4 atak podstawowy.
Lekkość Wiatru
Samuro otrzymuje ukrycie na maksymalnie 10 sek. lub do momentu wykonania ataku, użycia zdolności lub otrzymania obrażeń. W czasie trwania ukrycia Samuro może przenikać przez jednostki, a jego szybkość ruchu wzrasta o 25%. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Samuro staje się nieujawnialny na 1 sekundę działania Lekkości Wiatru.
Zdolności bohaterskie
Nawałnica Ostrzy
Tworzy wokół Samuro na 4 sek. śmiercionośną Nawałnicę Ostrzy, która czyni go nieustępliwym i zadaje pobliskim przeciwnikom 235 pkt. obrażeń na sekundę.
Mistrz Iluzji
Lustrzane Odbicia można kontrolować pojedynczo bądź grupowo, a zadawane przez nie obrażenia wzrastają o 100%. Działanie pasywne: Czas odnowienia Projekcji Odbić zostaje skrócony do 10 sek.