Nova

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Dystansowy Zabójca
Zdolności bohaterskie
Potrójna Dawka Wycelowuje w wybranego bohatera, a następnie wystrzeliwuje pociski (3), które trafiają pierwszego bohatera lub budowlę na swojej drodze, a każdy z nich zadaje 372 pkt. obrażeń.
Precyzyjna Salwa Po upływie 1.5 sek. zadaje 435 pkt. obrażeń wrogom znajdującym się na danym obszarze. Nieograniczony zasięg.
Zdolności podstawowe
Strzał Snajperski Zadaje pierwszemu trafionemu przeciwnikowi 230 pkt. obrażeń. Działanie pasywne: Każde trafienie wrogiego bohatera Strzałem Snajperskim na stałe zwiększa obrażenia Strzału Snajperskiego o 6%, maksymalnie do 30%. Kiedy Nova osiągnie maksymalny poziom kumulacji, obrażenia te wzrastają dodatkowo o 25%. Jeśli Strzał Snajperski nie trafi wroga, Nova straci wszystkie poziomy kumulacji.
Przyszpilający Strzał Zadaje 100 pkt. obrażeń przeciwnikowi i spowalnia go o 40% na 2.25 sek.
Holowabik Nova tworzy na 5 sek. Holowabik, który dysponuje 100% jej obecnego zdrowia. Holowabik atakuje przeciwników i zadaje 10% podstawowych obrażeń zadawanych przez Novę. Kiedy Holowabik otrzymuje obrażenia, zadaje sobie taką samą ich wartość, co sprawia, że otrzymuje podwójne obrażenia. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Kryptonim: Duch Aktywuj, aby natychmiast zapewnić Novie ukrycie i utworzyć Holowabik w miejscu jej przebywania. Kiedy Nova zyskuje ukrycie po użyciu zdolności Kryptonim: Duch, staje się nieujawnialna na pierwsze 0.5 sek. jej działania.
Cecha
Stałe Maskowanie Gdy Nova nie uczestniczy w walce przez 3 sek., zyskuje ukrycie. Otrzymanie obrażeń, wykonanie ataku, użycie zdolności lub rozpoczęcie jej przygotowywania kończy działanie ukrycia. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Działanie pasywne: W czasie działania ukrycia Nova zyskuje premię 15% do szybkości ruchu.
Cecha
Stałe Maskowanie
Gdy Nova nie uczestniczy w walce przez 3 sek., zyskuje ukrycie. Otrzymanie obrażeń, wykonanie ataku, użycie zdolności lub rozpoczęcie jej przygotowywania kończy działanie ukrycia. Pozostawanie w bezruchu w czasie działania ukrycia przez co najmniej 1.5 sek. zapewnia niewidzialność. Działanie pasywne: W czasie działania ukrycia Nova zyskuje premię 15% do szybkości ruchu.
Zdolności podstawowe
Strzał Snajperski
Zadaje pierwszemu trafionemu przeciwnikowi 230 pkt. obrażeń. Działanie pasywne: Każde trafienie wrogiego bohatera Strzałem Snajperskim na stałe zwiększa obrażenia Strzału Snajperskiego o 6%, maksymalnie do 30%. Kiedy Nova osiągnie maksymalny poziom kumulacji, obrażenia te wzrastają dodatkowo o 25%. Jeśli Strzał Snajperski nie trafi wroga, Nova straci wszystkie poziomy kumulacji.
Przyszpilający Strzał
Zadaje 100 pkt. obrażeń przeciwnikowi i spowalnia go o 40% na 2.25 sek.
Holowabik
Nova tworzy na 5 sek. Holowabik, który dysponuje 100% jej obecnego zdrowia. Holowabik atakuje przeciwników i zadaje 10% podstawowych obrażeń zadawanych przez Novę. Kiedy Holowabik otrzymuje obrażenia, zadaje sobie taką samą ich wartość, co sprawia, że otrzymuje podwójne obrażenia. Użycie tej zdolności nie przerywa działania ukrycia.
Kryptonim: Duch
Aktywuj, aby natychmiast zapewnić Novie ukrycie i utworzyć Holowabik w miejscu jej przebywania. Kiedy Nova zyskuje ukrycie po użyciu zdolności Kryptonim: Duch, staje się nieujawnialna na pierwsze 0.5 sek. jej działania.
Zdolności bohaterskie
Potrójna Dawka
Wycelowuje w wybranego bohatera, a następnie wystrzeliwuje pociski (3), które trafiają pierwszego bohatera lub budowlę na swojej drodze, a każdy z nich zadaje 372 pkt. obrażeń.
Precyzyjna Salwa
Po upływie 1.5 sek. zadaje 435 pkt. obrażeń wrogom znajdującym się na danym obszarze. Nieograniczony zasięg.