Męcik

Darmowa rotacja: Dec 3, 2019 – Dec 10, 2019

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Pochód Murloków Po upływie 0.75 sek. Męcik przyzywa legion murloków, który maszeruje w wybranym kierunku. Każdy murlok rzuca się na pierwszego dostrzeżonego bohatera lub budowlę i zadaje 125 pkt. obrażeń, a także spowalnia cel o 15% na 5 sek. Murloki zadają budowlom 50% obrażeń.
Ośmio-chwyt Męcik zyskuje nieustępliwość i ogłusza wybranego wrogiego bohatera na 3 sek. oraz zadaje mu 1 pkt. obrażeń na sekundę.
Zdolności podstawowe
Lepki Śluz Męcik zadaje 86 pkt. obrażeń oraz pokrywa pobliskich wrogów Lepkim Śluzem na 6 sek. i spowalnia ich o 20%. Przeciwnicy pokryci już Lepkim Śluzem otrzymują 210 pkt. obrażeń.
Rozdymka Męcik wypluwa w wybrany punkt rybę Rozdymkę dysponującą 225 pkt. zdrowia. Po upływie 3 sek. ryba wybuchnie, zadając 410 pkt. obrażeń. Obrażenia są zmniejszone o 50% w przypadku budowli.
Bańka Ochronna Męcik zyskuje niewrażliwość na 2 sek. W czasie działania efektu nie może atakować ani korzystać ze zdolności.
Cecha
Jajo Męcik składa Jajo w wybranym miejscu, odsłaniając dany obszar na mapie. Jeśli Męcik zginie, odrodzi się z Jaja po upływie 8 sek. Śmierć Męcika powoduje przyznanie jedynie 25% punktów doświadczenia. Jeśli Jajo zostanie zniszczone, Męcik będzie widoczny dla wrogów przez 15 sek. i rozpocznie się odliczanie czasu odnowienia Jaja.
Cecha
Jajo
Męcik składa Jajo w wybranym miejscu, odsłaniając dany obszar na mapie. Jeśli Męcik zginie, odrodzi się z Jaja po upływie 8 sek. Śmierć Męcika powoduje przyznanie jedynie 25% punktów doświadczenia. Jeśli Jajo zostanie zniszczone, Męcik będzie widoczny dla wrogów przez 15 sek. i rozpocznie się odliczanie czasu odnowienia Jaja.
Zdolności podstawowe
Lepki Śluz
Męcik zadaje 86 pkt. obrażeń oraz pokrywa pobliskich wrogów Lepkim Śluzem na 6 sek. i spowalnia ich o 20%. Przeciwnicy pokryci już Lepkim Śluzem otrzymują 210 pkt. obrażeń.
Rozdymka
Męcik wypluwa w wybrany punkt rybę Rozdymkę dysponującą 225 pkt. zdrowia. Po upływie 3 sek. ryba wybuchnie, zadając 410 pkt. obrażeń. Obrażenia są zmniejszone o 50% w przypadku budowli.
Bańka Ochronna
Męcik zyskuje niewrażliwość na 2 sek. W czasie działania efektu nie może atakować ani korzystać ze zdolności.
Zdolności bohaterskie
Pochód Murloków
Po upływie 0.75 sek. Męcik przyzywa legion murloków, który maszeruje w wybranym kierunku. Każdy murlok rzuca się na pierwszego dostrzeżonego bohatera lub budowlę i zadaje 125 pkt. obrażeń, a także spowalnia cel o 15% na 5 sek. Murloki zadają budowlom 50% obrażeń.
Ośmio-chwyt
Męcik zyskuje nieustępliwość i ogłusza wybranego wrogiego bohatera na 3 sek. oraz zadaje mu 1 pkt. obrażeń na sekundę.