Maltael

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Brutal
Zdolności bohaterskie
Udręczone Dusze Maltael wyzwala nawałnicę dusz, która w sposób ciągły obejmuje pobliskich przeciwników działaniem Piętna Żniwiarza przez 4 sek. Po użyciu i wyczerpaniu się Udręczonych Dusz resetuje się czas odnowienia Upiornego Uderzenia.
Ostatnie Namaszczenie Maltael wydaje wyrok śmierci na wrogiego bohatera i po upływie 2 sek. zadaje mu obrażenia równe 50% brakującego zdrowia. Zadanie: Wrogowie zabici po nałożeniu efektów Ostatniego Namaszczenia i w ciągu 1.5 sek. po zadaniu przez nie obrażeń skracają na stałe jego czas odnowienia o 5 sek., do minimalnie 15 sek.
Zdolności podstawowe
Wydarcie Duszy Maltael pozbawia dusz pobliskich przeciwników objętych działaniem Piętna Żniwiarza i zadaje im 100 pkt. obrażeń, jednocześnie odzyskując 25 pkt. zdrowia za każdy trafiony cel. Trafianie bohaterów przywraca Maltaelowi dodatkowo równowartość 4% ich maksymalnego zdrowia.
Upiorne Uderzenie Maltael natychmiast teleportuje się, przenikając wroga objętego działaniem Piętna Żniwiarza, i zadaje mu 59 pkt. obrażeń oraz odświeża efekt Piętna Żniwiarza.
Całun Śmierci Po upływie 0.25 sek. Maltael wyzwala falę czarnej mgły, która nakłada na trafionych przeciwników efekty Piętna Żniwiarza.
Cecha
Piętno Żniwiarza Ataki podstawowe powodują rozpłatanie na obszarze przed Maltaelem i obejmują cele niebędące budowlami działaniem Piętna Żniwiarza na 4 sek. Napiętnowani przeciwnicy zostają ujawnieni i otrzymują obrażenia równe 1.75% ich maksymalnego zdrowia co 1 sek.
Cecha
Piętno Żniwiarza
Ataki podstawowe powodują rozpłatanie na obszarze przed Maltaelem i obejmują cele niebędące budowlami działaniem Piętna Żniwiarza na 4 sek. Napiętnowani przeciwnicy zostają ujawnieni i otrzymują obrażenia równe 1.75% ich maksymalnego zdrowia co 1 sek.
Zdolności podstawowe
Wydarcie Duszy
Maltael pozbawia dusz pobliskich przeciwników objętych działaniem Piętna Żniwiarza i zadaje im 100 pkt. obrażeń, jednocześnie odzyskując 25 pkt. zdrowia za każdy trafiony cel. Trafianie bohaterów przywraca Maltaelowi dodatkowo równowartość 4% ich maksymalnego zdrowia.
Upiorne Uderzenie
Maltael natychmiast teleportuje się, przenikając wroga objętego działaniem Piętna Żniwiarza, i zadaje mu 59 pkt. obrażeń oraz odświeża efekt Piętna Żniwiarza.
Całun Śmierci
Po upływie 0.25 sek. Maltael wyzwala falę czarnej mgły, która nakłada na trafionych przeciwników efekty Piętna Żniwiarza.
Zdolności bohaterskie
Udręczone Dusze
Maltael wyzwala nawałnicę dusz, która w sposób ciągły obejmuje pobliskich przeciwników działaniem Piętna Żniwiarza przez 4 sek. Po użyciu i wyczerpaniu się Udręczonych Dusz resetuje się czas odnowienia Upiornego Uderzenia.
Ostatnie Namaszczenie
Maltael wydaje wyrok śmierci na wrogiego bohatera i po upływie 2 sek. zadaje mu obrażenia równe 50% brakującego zdrowia. Zadanie: Wrogowie zabici po nałożeniu efektów Ostatniego Namaszczenia i w ciągu 1.5 sek. po zadaniu przez nie obrażeń skracają na stałe jego czas odnowienia o 5 sek., do minimalnie 15 sek.