Aspekt ŚmierciAspekt Śmierci

Maltael

Aspekt Śmierci
Maltael był niegdyś Aspektem Mądrości, lecz opuścił Królestwo Niebios po zniszczeniu Kamienia Świata. Tułając się po Sanktuarium i Pandemonium, doszedł do wniosku, że zdoła zakończyć Wieczny Konflikt, jeśli stanie się Żniwiarzem Dusz i unicestwi wszelkie ślady demonicznego zepsucia – w tym całą rasę ludzką.
Obrażenia
Funkcjonalność
Przetrwanie
Złożoność

Brutal

Zdolności podstawowe

Wydarcie Duszy

Maltael pozbawia dusz pobliskich przeciwników objętych działaniem Piętna Żniwiarza i zadaje im 100 pkt. obrażeń, jednocześnie odzyskując 25 pkt. zdrowia za każdy trafiony cel. Trafianie bohaterów przywraca Maltaelowi dodatkowo równowartość 4% ich maksymalnego zdrowia.

Upiorne Uderzenie

Maltael natychmiast teleportuje się, przenikając wroga objętego działaniem Piętna Żniwiarza, i zadaje mu 59 pkt. obrażeń oraz odświeża efekt Piętna Żniwiarza.

Całun Śmierci

Po upływie 0.25 sek. Maltael wyzwala falę czarnej mgły, która nakłada na trafionych przeciwników efekty Piętna Żniwiarza.

Zdolności bohaterskie

Udręczone Dusze

Maltael wyzwala nawałnicę dusz, która w sposób ciągły obejmuje pobliskich przeciwników działaniem Piętna Żniwiarza przez 4 sek. Po użyciu i wyczerpaniu się Udręczonych Dusz resetuje się czas odnowienia Upiornego Uderzenia.

Ostatnie Namaszczenie

Maltael wydaje wyrok śmierci na wrogiego bohatera i po upływie 2 sek. zadaje mu obrażenia równe 50% brakującego zdrowia. Zadanie: Wrogowie zabici po nałożeniu efektów Ostatniego Namaszczenia i w ciągu 1.5 sek. po zadaniu przez nie obrażeń skracają na stałe jego czas odnowienia o 5 sek., do minimalnie 20 sek.