Por. Morales

Skórki bohatera
  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Pomocnik
Zdolności bohaterskie
Dron ze Stymulatorem Zapewnia sojuszniczemu bohaterowi premię 75% do szybkości ataku oraz 25% do szybkości ruchu na 10 sek.
Prom Medyczny Pozwala wybrać miejsce dla transportu Promem Medycznym. Przez maksymalnie 10 sek. przed startem sojusznicy mogą kliknąć PPM na Promie Medycznym, aby wsiąść na pokład.
Zdolności podstawowe
Wiązka Lecząca Por. Morales leczy wybranego sojusznika, przywracając mu 172 pkt. zdrowia na sekundę przez cały czas, gdy znajduje się w zasięgu zdolności. Po tym, jak Por. Morales nie podtrzymuje Wiązki Leczącej przez 2 sek., odzyskuje 6 pkt. energii na sekundę. Aktywuj ponownie, aby Por. Morales zmieniła cel, lub użyj na Por. Morales, aby przerwać podtrzymywanie.
Opieka Zapewnia wybranemu bohaterowi sojuszniczemu 25 pkt. pancerza na 3 sek.
Granat Przemieszczeniowy Wystrzeliwuje granat, który może zostać ręcznie zdetonowany. Granat zadaje 198 pkt. obrażeń wrogom w pobliżu oraz odpycha ich.
Cecha bohatera
Reaktor Asklepios Podczas podtrzymywania Wiązki Leczącej Por. Morales odzyskuje 2% maksymalnego zdrowia na sekundę.
Cecha bohatera
Reaktor Asklepios
Podczas podtrzymywania Wiązki Leczącej Por. Morales odzyskuje 2% maksymalnego zdrowia na sekundę.
Zdolności podstawowe
Wiązka Lecząca
Por. Morales leczy wybranego sojusznika, przywracając mu 172 pkt. zdrowia na sekundę przez cały czas, gdy znajduje się w zasięgu zdolności. Po tym, jak Por. Morales nie podtrzymuje Wiązki Leczącej przez 2 sek., odzyskuje 6 pkt. energii na sekundę. Aktywuj ponownie, aby Por. Morales zmieniła cel, lub użyj na Por. Morales, aby przerwać podtrzymywanie.
Opieka
Zapewnia wybranemu bohaterowi sojuszniczemu 25 pkt. pancerza na 3 sek.
Granat Przemieszczeniowy
Wystrzeliwuje granat, który może zostać ręcznie zdetonowany. Granat zadaje 198 pkt. obrażeń wrogom w pobliżu oraz odpycha ich.
Zdolności bohaterskie
Dron ze Stymulatorem
Zapewnia sojuszniczemu bohaterowi premię 75% do szybkości ataku oraz 25% do szybkości ruchu na 10 sek.
Prom Medyczny
Pozwala wybrać miejsce dla transportu Promem Medycznym. Przez maksymalnie 10 sek. przed startem sojusznicy mogą kliknąć PPM na Promie Medycznym, aby wsiąść na pokład.