Kerrigan

Darmowa rotacja: Dec 3, 2019 – Dec 10, 2019

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Malstrom Zadaje 74 pkt. obrażeń na sekundę wszystkim pobliskim wrogom. Czas działania: 7 sek.
Przyzwanie Ultraliska Po upływie 0.5 sek. Kerrigan wzywa Ultraliska, który po pojawieniu się na polu bitwy rusza przed siebie i zadaje pierwszemu trafionemu wrogiemu bohaterowi 250 pkt. obrażeń oraz ogłusza go na 0.5 sek. Ataki podstawowe Ultraliska zadają również wokół celu obrażenia obszarowe równe 50% obrażeń od ataków podstawowych. Ponowna aktywacja umożliwia zmianę celu Ultraliska.
Zdolności podstawowe
Spustoszenie Kerrigan doskakuje do celu i zadaje 130 pkt. obrażeń. Jeśli wróg zginie w ciągu 1.5 sek., Kerrigan odzyska 1 ładunek oraz 20 pkt. many.
Przebijające Ostrza Po upływie 1,25 sek. zadajesz 165 pkt. obrażeń przeciwnikom znajdującym się na wskazanym obszarze i ogłuszasz ich na 1 sek.
Pierwotny Chwyt Kerrigan przyciąga do siebie wrogów znajdujących się na wskazanym obszarze i zadaje im 25 pkt. obrażeń. Po upływie 2.5 sek. wokół Kerrigan następuje eksplozja, która zadaje pobliskim przeciwnikom 195 pkt. obrażeń.
Cecha
Asymilacja Kerrigan zyskuje równowartość 10% obrażeń zadanych atakami podstawowymi i zdolnościami w postaci osłon na 6 sek. Moc osłon wzrasta dwukrotnie w przypadku ataku na bohaterów. Obecna maksymalna moc osłon: 1004 pkt.
Cecha
Asymilacja
Kerrigan zyskuje równowartość 10% obrażeń zadanych atakami podstawowymi i zdolnościami w postaci osłon na 6 sek. Moc osłon wzrasta dwukrotnie w przypadku ataku na bohaterów. Obecna maksymalna moc osłon: 1004 pkt.
Zdolności podstawowe
Spustoszenie
Kerrigan doskakuje do celu i zadaje 130 pkt. obrażeń. Jeśli wróg zginie w ciągu 1.5 sek., Kerrigan odzyska 1 ładunek oraz 20 pkt. many.
Przebijające Ostrza
Po upływie 1,25 sek. zadajesz 165 pkt. obrażeń przeciwnikom znajdującym się na wskazanym obszarze i ogłuszasz ich na 1 sek.
Pierwotny Chwyt
Kerrigan przyciąga do siebie wrogów znajdujących się na wskazanym obszarze i zadaje im 25 pkt. obrażeń. Po upływie 2.5 sek. wokół Kerrigan następuje eksplozja, która zadaje pobliskim przeciwnikom 195 pkt. obrażeń.
Zdolności bohaterskie
Malstrom
Zadaje 74 pkt. obrażeń na sekundę wszystkim pobliskim wrogom. Czas działania: 7 sek.
Przyzwanie Ultraliska
Po upływie 0.5 sek. Kerrigan wzywa Ultraliska, który po pojawieniu się na polu bitwy rusza przed siebie i zadaje pierwszemu trafionemu wrogiemu bohaterowi 250 pkt. obrażeń oraz ogłusza go na 0.5 sek. Ataki podstawowe Ultraliska zadają również wokół celu obrażenia obszarowe równe 50% obrażeń od ataków podstawowych. Ponowna aktywacja umożliwia zmianę celu Ultraliska.