Illidan

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Metamorfoza Illidan przemienia się w demona w wybranym miejscu, zadając na tym obszarze 46 pkt. obrażeń. Zyskuje tymczasową premię 220 pkt. do maksymalnego zdrowia za każdego bohatera trafionego przemianą. Czas działania: 18 sek.
Łowy Wykonuje szarżę do wybranej jednostki i zadaje 251 pkt. obrażeń przy zderzeniu, ogłuszając cel na 1 sek.
Zdolności podstawowe
Sus Dopada do wroga i zadaje mu 66 pkt. obrażeń, a następnie przekoziołkowuje na jego drugą stronę.
Zamaszysty Cios Przyskakuje w wybranym kierunku, zadając po drodze 119 pkt. obrażeń wszystkim napotkanym wrogom. Trafienie po drodze wroga zwiększa obrażenia ataków podstawowych Illidana o 35% na 3 sek.
Uniki Przez 2.5 sek. Illidan unika ataków podstawowych wroga.
Cecha
Pragnienie Zdrajcy Ataki podstawowe przywracają Illidanowi równowartość 30% zadanych obrażeń w postaci punktów zdrowia i skracają czasy odnowienia jego zdolności o 1 sek.
Cecha
Pragnienie Zdrajcy
Ataki podstawowe przywracają Illidanowi równowartość 30% zadanych obrażeń w postaci punktów zdrowia i skracają czasy odnowienia jego zdolności o 1 sek.
Zdolności podstawowe
Sus
Dopada do wroga i zadaje mu 66 pkt. obrażeń, a następnie przekoziołkowuje na jego drugą stronę.
Zamaszysty Cios
Przyskakuje w wybranym kierunku, zadając po drodze 119 pkt. obrażeń wszystkim napotkanym wrogom. Trafienie po drodze wroga zwiększa obrażenia ataków podstawowych Illidana o 35% na 3 sek.
Uniki
Przez 2.5 sek. Illidan unika ataków podstawowych wroga.
Zdolności bohaterskie
Metamorfoza
Illidan przemienia się w demona w wybranym miejscu, zadając na tym obszarze 46 pkt. obrażeń. Zyskuje tymczasową premię 220 pkt. do maksymalnego zdrowia za każdego bohatera trafionego przemianą. Czas działania: 18 sek.
Łowy
Wykonuje szarżę do wybranej jednostki i zadaje 251 pkt. obrażeń przy zderzeniu, ogłuszając cel na 1 sek.