Gazol

Darmowa rotacja: Jan 21, 2020 – Jan 28, 2020

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Robo-goblin Aktywuj, aby Gazol zyskał 40 pkt. pancerza i premię 30% do szybkości ruchu na 4 sek. Działanie pasywne: Ataki podstawowe zadają dodatkowo 100% obrażeń.
Grawi-bomba 3000 Po upływie 2 sek. zaczyna przyciągać wrogów do środka danego obszaru i zadaje 251 pkt. obrażeń.
Zdolności podstawowe
Walidziało Tworzy wieżyczkę, która zadaje 62 pkt. obrażeń. Czas działania: 30 sek. Maksymalna liczba ładunków: 2.
Rzezilaser Gazol wystrzeliwuje atak ładowany, który zadaje 137 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na linii ognia. Obrażenia i zasięg zależą od czasu ładowania, maksymalnie do 100% po upływie 3 sek. Można podtrzymywać Rzezilaser bez końca.
Ładunek Eksplodium Umieszcza bombę, która po 2.5 sek. zadaje 233 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na wybranym obszarze i ogłusza ich na 1.75 sek.
Cecha
Złomiarz Po zniszczeniu budowle wrogów i Walidziała pozostawiają po sobie złom. Zbieranie go przywraca Gazolowi 30 pkt. many oraz trzykrotnie przyspiesza czas odnowienia zdolności Gazola na 3 sek. Aktywowanie Złomiarza umożliwia zezłomowanie wybranego Walidziała.
Cecha
Złomiarz
Po zniszczeniu budowle wrogów i Walidziała pozostawiają po sobie złom. Zbieranie go przywraca Gazolowi 30 pkt. many oraz trzykrotnie przyspiesza czas odnowienia zdolności Gazola na 3 sek. Aktywowanie Złomiarza umożliwia zezłomowanie wybranego Walidziała.
Zdolności podstawowe
Walidziało
Tworzy wieżyczkę, która zadaje 62 pkt. obrażeń. Czas działania: 30 sek. Maksymalna liczba ładunków: 2.
Rzezilaser
Gazol wystrzeliwuje atak ładowany, który zadaje 137 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na linii ognia. Obrażenia i zasięg zależą od czasu ładowania, maksymalnie do 100% po upływie 3 sek. Można podtrzymywać Rzezilaser bez końca.
Ładunek Eksplodium
Umieszcza bombę, która po 2.5 sek. zadaje 233 pkt. obrażeń wszystkim wrogom na wybranym obszarze i ogłusza ich na 1.75 sek.
Zdolności bohaterskie
Robo-goblin
Aktywuj, aby Gazol zyskał 40 pkt. pancerza i premię 30% do szybkości ruchu na 4 sek. Działanie pasywne: Ataki podstawowe zadają dodatkowo 100% obrażeń.
Grawi-bomba 3000
Po upływie 2 sek. zaczyna przyciągać wrogów do środka danego obszaru i zadaje 251 pkt. obrażeń.