D.Va

Darmowa rotacja: Nov 12, 2019 – Nov 19, 2019

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Brutal
Zdolności bohaterskie
Naskocz Mi Mech D.Vy zyskuje nieustępliwość i co 0.5 sek. wykonuje stąpnięcie, zadając wrogom 60 pkt. obrażeń i spowalniając ich o 40%. Czas działania: 4 sek. Wymagany Tryb Mecha.
Niezła Giwera Zadaje 250 pkt. obrażeń wszystkim wrogom ustawionym w linii prostej. Czas odnowienia Wezwania Mecha zostaje skrócony o 8 sek. za każdego trafionego wrogiego bohatera. Wymagany Tryb Pilota.
Zdolności podstawowe
Dopalacze Szybkość ruchu D.Vy wzrasta o 125% na 2 sek. Trafieni wrogowie otrzymują 135 pkt. obrażeń i zostają odrzuceni. D.Va nie ulega spowolnieniu podczas działania Dopalaczy. Każdy przeciwnik może zostać trafiony tylko raz na użycie zdolności.
Matryca Obronna Przez 3 sek. podtrzymuje w wybranym kierunku pole obronne, zmniejszając obrażenia zadawane przez znajdujących się w nim wrogów o 75%. Mech może się poruszać podczas podtrzymywania zdolności, ale nie może się obracać. Obrażenia zadawane mechowi przez wrogów znajdujących się w obszarze działania Matrycy Obronnej nie zapewniają premii do szybkości ładowania Samozniszczenia.
Samozniszczenie D.Va katapultuje się ze swojego mecha i ustawia tryb autodestrukcji, który aktywuje się po upływie 4 sek. Efekt ten zadaje od 1200 do 400 pkt. obrażeń na dużym obszarze, w zależności od odległości celu od jego centrum. Budowle otrzymują tylko 50% obrażeń. D.Va zyskuje 1% ładunku za każde 2 sek., podczas których wykonuje ataki podstawowe oraz 30% ładunku za 100% utraconego zdrowia mecha.
Cecha
Tryb Mecha Kiedy mech ulega zniszczeniu, D.Va katapultuje się z niego po upływie 0.75 sek., a następnie wraca do walki. Zniszczenie mecha powoduje przyznanie jedynie 50% punktów doświadczenia za zabicie bohatera.
Cecha
Tryb Mecha
Kiedy mech ulega zniszczeniu, D.Va katapultuje się z niego po upływie 0.75 sek., a następnie wraca do walki. Zniszczenie mecha powoduje przyznanie jedynie 50% punktów doświadczenia za zabicie bohatera.
Zdolności podstawowe
Dopalacze
Szybkość ruchu D.Vy wzrasta o 125% na 2 sek. Trafieni wrogowie otrzymują 135 pkt. obrażeń i zostają odrzuceni. D.Va nie ulega spowolnieniu podczas działania Dopalaczy. Każdy przeciwnik może zostać trafiony tylko raz na użycie zdolności.
Matryca Obronna
Przez 3 sek. podtrzymuje w wybranym kierunku pole obronne, zmniejszając obrażenia zadawane przez znajdujących się w nim wrogów o 75%. Mech może się poruszać podczas podtrzymywania zdolności, ale nie może się obracać. Obrażenia zadawane mechowi przez wrogów znajdujących się w obszarze działania Matrycy Obronnej nie zapewniają premii do szybkości ładowania Samozniszczenia.
Samozniszczenie
D.Va katapultuje się ze swojego mecha i ustawia tryb autodestrukcji, który aktywuje się po upływie 4 sek. Efekt ten zadaje od 1200 do 400 pkt. obrażeń na dużym obszarze, w zależności od odległości celu od jego centrum. Budowle otrzymują tylko 50% obrażeń. D.Va zyskuje 1% ładunku za każde 2 sek., podczas których wykonuje ataki podstawowe oraz 30% ładunku za 100% utraconego zdrowia mecha.
Zdolności bohaterskie
Naskocz Mi
Mech D.Vy zyskuje nieustępliwość i co 0.5 sek. wykonuje stąpnięcie, zadając wrogom 60 pkt. obrażeń i spowalniając ich o 40%. Czas działania: 4 sek. Wymagany Tryb Mecha.
Niezła Giwera
Zadaje 250 pkt. obrażeń wszystkim wrogom ustawionym w linii prostej. Czas odnowienia Wezwania Mecha zostaje skrócony o 8 sek. za każdego trafionego wrogiego bohatera. Wymagany Tryb Pilota.