Czen

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Brutal
Zdolności bohaterskie
Wędrujący Antałek Czen toczy się w beczułce, dzięki której zyskuje nieustępliwość. Zyskuje premię 70% do szybkości ruchu oraz 25 pkt. pancerza i zadaje przeciwnikom na swojej drodze 59 pkt. obrażeń, a także odrzuca ich do tyłu. Czas działania: 5 sek.
Błyskawica, Ziemia i Ogień Po upływie 1 sek. Czen rozdziela się na trzy duchy żywiołów na 12 sek. Każdy z duchów dysponuje 70% jego maksymalnego zdrowia oraz niepowtarzalną zdolnością. Ostatnia użyta zdolność duchów zostaje wzmocniona. Jeśli wszystkie duchy zginą, Czen również ginie. Błyskawica może zapewniać duchom osłonę. Ziemia może wykonać doskok, by zadać obrażenia i spowolnić przeciwników na danym obszarze. Ogień może zwiększać szybkość ataku duchów i zadawane przez nie obrażenia.
Zdolności podstawowe
Kopnięcie z Wyskoku Przebija się kopnięciem przez wybranego przeciwnika, zadając 120 pkt. obrażeń.
Roztrzaskanie Antałka Czen zadaje 50 pkt. obrażeń oraz oblewa przeciwników napitkiem na 3 sek. Oblani wrogowie zostają spowolnieni o 10%. Po upływie 1.25 sek. skuteczność spowolnienia wzrasta do 40%. Po użyciu zdolność ta staje się Ognistym Tchnieniem. Ogniste Tchnienie Zadaje obrażenia przeciwnikom oblanym napitkiem i podpala ich.
Zamroczenie Obrażenia otrzymane w ciągu kolejnych 3 sek. zostają zablokowane. Po zakończeniu działania tego efektu Czen otrzymuje równowartość 75% zablokowanych obrażeń w ciągu 5 sek. Wartość tych obrażeń nie ulega modyfikacji.
Cecha
Wzmacniający Napitek Czen pije z antałka i zyskuje 50 pkt. napitku oraz tymczasową osłonę o mocy 180 pkt. na sekundę (maksymalnie 540) na czas picia. Osłona działa przez 4 sek. po zakończeniu picia.
Cecha
Wzmacniający Napitek
Czen pije z antałka i zyskuje 50 pkt. napitku oraz tymczasową osłonę o mocy 180 pkt. na sekundę (maksymalnie 540) na czas picia. Osłona działa przez 4 sek. po zakończeniu picia.
Zdolności podstawowe
Kopnięcie z Wyskoku
Przebija się kopnięciem przez wybranego przeciwnika, zadając 120 pkt. obrażeń.
Roztrzaskanie Antałka
Czen zadaje 50 pkt. obrażeń oraz oblewa przeciwników napitkiem na 3 sek. Oblani wrogowie zostają spowolnieni o 10%. Po upływie 1.25 sek. skuteczność spowolnienia wzrasta do 40%. Po użyciu zdolność ta staje się Ognistym Tchnieniem. Ogniste Tchnienie Zadaje obrażenia przeciwnikom oblanym napitkiem i podpala ich.
Zamroczenie
Obrażenia otrzymane w ciągu kolejnych 3 sek. zostają zablokowane. Po zakończeniu działania tego efektu Czen otrzymuje równowartość 75% zablokowanych obrażeń w ciągu 5 sek. Wartość tych obrażeń nie ulega modyfikacji.
Zdolności bohaterskie
Wędrujący Antałek
Czen toczy się w beczułce, dzięki której zyskuje nieustępliwość. Zyskuje premię 70% do szybkości ruchu oraz 25 pkt. pancerza i zadaje przeciwnikom na swojej drodze 59 pkt. obrażeń, a także odrzuca ich do tyłu. Czas działania: 5 sek.
Błyskawica, Ziemia i Ogień
Po upływie 1 sek. Czen rozdziela się na trzy duchy żywiołów na 12 sek. Każdy z duchów dysponuje 70% jego maksymalnego zdrowia oraz niepowtarzalną zdolnością. Ostatnia użyta zdolność duchów zostaje wzmocniona. Jeśli wszystkie duchy zginą, Czen również ginie. Błyskawica może zapewniać duchom osłonę. Ziemia może wykonać doskok, by zadać obrażenia i spowolnić przeciwników na danym obszarze. Ogień może zwiększać szybkość ataku duchów i zadawane przez nie obrażenia.