Alarak

Darmowa rotacja: Nov 19, 2019 – Nov 26, 2019

  • Obrażenia
  • Funkcjonalność
  • Przetrwanie
  • Złożoność
Zabójca w Zwarciu
Zdolności bohaterskie
Zabójcza Szarża Alarak przygotowuje się do szarży, która zadaje wszystkim przeciwnikom na jego drodze 200 pkt. obrażeń. Odległość doskoku wzrasta wraz z czasem podtrzymywania, maksymalnie do 1.5 sek. Wydanie komendy ruchu podczas podtrzymywania zdolności anuluje jej użycie bez ponoszenia kosztów. Otrzymanie obrażeń powoduje przerwanie podtrzymywania.
Kontratak Alarak obiera sobie na cel obszar i podtrzymuje zdolność przez 1 sek. oraz otrzymuje Ochronę i nieustępliwość. Jeśli wrogi bohater zada mu wówczas obrażenia, Alarak wyśle falę uderzeniową, która zada 275 pkt. obrażeń.
Zdolności podstawowe
Uderzenie Niezgody Po upływie 0.5 sek. Alarak zadaje wrogom ustawionym w linii prostej 175 pkt. obrażeń i wycisza ich na 1.5 sek.
Telekineza Celowanie wektorowe Alarak tworzy falę mocy, która odpycha jego i wszystkich trafionych przeciwników od wskazanego punktu w wybranym kierunku. Zadaje wrogom 48 pkt. obrażeń.
Uderzenie Błyskawicy Zadaje przeciwnikowi 62 pkt. obrażeń oraz dodatkowo 100% obrażeń wrogom znajdującym się między Alarakiem a celem. Przywraca 70 pkt. zdrowia za każdego trafionego bohatera.
Cecha
Sadyzm Obrażenia od zdolności Alaraka i jego skuteczność samoleczenia wzrastają o 100% przeciwko wrogim bohaterom. Powtarzalne zadanie: Udział w zabiciu wrogich bohaterów zwiększa skuteczność Sadyzmu o 3%, maksymalnie do 30%. Alarak traci premię otrzymaną za udział w zabiciu wrogich bohaterów w chwili śmierci.
Cecha
Sadyzm
Obrażenia od zdolności Alaraka i jego skuteczność samoleczenia wzrastają o 100% przeciwko wrogim bohaterom. Powtarzalne zadanie: Udział w zabiciu wrogich bohaterów zwiększa skuteczność Sadyzmu o 3%, maksymalnie do 30%. Alarak traci premię otrzymaną za udział w zabiciu wrogich bohaterów w chwili śmierci.
Zdolności podstawowe
Uderzenie Niezgody
Po upływie 0.5 sek. Alarak zadaje wrogom ustawionym w linii prostej 175 pkt. obrażeń i wycisza ich na 1.5 sek.
Telekineza
Celowanie wektorowe Alarak tworzy falę mocy, która odpycha jego i wszystkich trafionych przeciwników od wskazanego punktu w wybranym kierunku. Zadaje wrogom 48 pkt. obrażeń.
Uderzenie Błyskawicy
Zadaje przeciwnikowi 62 pkt. obrażeń oraz dodatkowo 100% obrażeń wrogom znajdującym się między Alarakiem a celem. Przywraca 70 pkt. zdrowia za każdego trafionego bohatera.
Zdolności bohaterskie
Zabójcza Szarża
Alarak przygotowuje się do szarży, która zadaje wszystkim przeciwnikom na jego drodze 200 pkt. obrażeń. Odległość doskoku wzrasta wraz z czasem podtrzymywania, maksymalnie do 1.5 sek. Wydanie komendy ruchu podczas podtrzymywania zdolności anuluje jej użycie bez ponoszenia kosztów. Otrzymanie obrażeń powoduje przerwanie podtrzymywania.
Kontratak
Alarak obiera sobie na cel obszar i podtrzymuje zdolność przez 1 sek. oraz otrzymuje Ochronę i nieustępliwość. Jeśli wrogi bohater zada mu wówczas obrażenia, Alarak wyśle falę uderzeniową, która zada 275 pkt. obrażeń.